środa, 14 grudnia 2011
Wave

01920620

Ideą projektu jest stworzenie grzejnika o jak największej powierzchni grzewczej .
Każdy moduł to rura o przekroju prostokąta. Grzejnik sprawia wrażenie mieniącej się fali, emitującej ciepło. Jest to rodzaj optycznego złudzenia powstałego dzięki jego barwie i formie.
Projekt może powstać w dowolnym rozmiarze, pionowy lub poziomy. 

The idea is to design a heater with biggest possible heating surface. It symbolizes the radiation of the heat and its shape creates a heat wave. Like a fan, each panel is a rectangular steady pipe where the hot water runs. The radiator plays with an optical effect thanks to the shape, but also thanks to the color. The shape can be in various versions: horizontal, vertical,
in any size.